ابزارآلات

این ابزار تزیینی برای پوشاندن نبش ، کنج ، میانه و حد فاصل بین دیوار و سقف و… مورد استفاده قرار می گیرد.
همه این ابزار ها در طول 3 متر و در انواع رنگ ها تولید می شود.

انواع ابزار آلات:

1- نبشی 2×2
2- نبشی 3×3
3- نبشی 5×5
4- اسکوتی 2.5 cm
5- اسکوتی 4 cm
6- تمام کننده
7- تمام کننده گرده
8- تسمه
9- میانه (T)
10- روکوب 4/5 سانت

عنوان
توضیحات
مشخصات فنی
تصویر

نبشی 2×2

توضیحات نبشی 2×2

ابزار نبشی 2x2 ابزاری تزیینی برای پوشاندن نبشی های ستون و پنجره ها مورد استفاده قرار می گیرد. همه ابزارهای نبشی 2x2 پلی فریم سپاهان در طول 3 متر و در انواع رنگ ها تولید می شود. برای مشاهده انواع رنگ های ابزار نبشی 2x2 کلیک کنید.

نبشی 3X3

توضیحات نبشی 3X3

ابزار نبشی 3x3 ابزاری تزیینی برای پوشاندن نبشی های ستون و پنجره مورد استفاده قرار می گیرد. همه ابزارهای نبشی 3x3 پلی فریم سپاهان در طول 3 متر و در انواع رنگ ها تولید می شود. برای مشاهده انواع رنگ های ابزار نبشی 3x3 کلیک کنید.

نبشی 5×5

توضیحات نبشی 5×5

ابزار نبشی 5x5 ابزاری تزیینی برای پوشاندن نبشی های ستون و پنجره ها مورد استفاده قرار می گیرد. همه ابزارهای نبشی 5x5 پلی فریم سپاهان در طول 3 متر و در انواع رنگ ها تولید می شود. برای مشاهده انواع رنگ های ابزار نبشی 5x5 کلیک کنید.

اسکوتی 2.5cm

توضیحات اسکوتی 2.5cm

ابزار اسکوتی 2.5cm ابزاری تزیینی برای پوشاندن کنج دیوار و حد فاصل بین دیوار و سقف  مورد استفاده قرار می گیرد. همه ابزارهای اسکوتی 2.5cm پلی فریم سپاهان در طول 3 متر و در انواع رنگ ها تولید می شود. برای مشاهده انواع رنگ های ابزار اسکوتی 2.5cm کلیک کنید.

اسکوتی 4cm

توضیحات اسکوتی 4cm

ابزار اسکوتی 4cm ابزاری تزیینی برای پوشاندن کنج دیوار و حد فاصل بین دیوار و سقف مورد استفاده قرار می گیرد. همه ابزارهای اسکوتی 4cm پلی فریم سپاهان در طول 3 متر و در انواع رنگ ها تولید می شود. برای مشاهده انواع رنگ های ابزار اسکوتی 4cm کلیک کنید.

تمام کننده

توضیحات تمام کننده

ابزار تمام کننده ابزاری تزیینی برای تمام کننده ی در و پنجره و در پایان کار دیوارپوش ها مورد استفاده قرار می گیرد. همه ابزارهای تمام کننده پلی فریم سپاهان در طول 3 متر و در انواع رنگ ها تولید می شود. برای مشاهده انواع رنگ های ابزار تمام کننده کلیک کنید.

تمام کننده گُرده

توضیحات تمام کننده گُرده

ابزار تمام کننده گُرده ابزاری تزیینی برای تمام کننده ی در و پنجره و در پایان کار دیوارپوش ها مورد استفاده قرار می گیرد. همه ابزارهای تمام کننده گُرده پلی فریم سپاهان در طول 3 متر و در انواع رنگ ها تولید می شود. برای مشاهده انواع رنگ های ابزار تمام کننده گُرده کلیک کنید.

تسمه

توضیحات تسمه

ابزار تسمه ابزاری تزیینی برای پوشاندن حد فاصل بین دیوارپوش های اجرایی مورد استفاده قرار می گیرد. همه ابزارهای تسمه پلی فریم سپاهان در طول 3 متر و در انواع رنگ ها تولید می شود. برای مشاهده انواع رنگ های ابزار تسمه کلیک کنید.

میانه (T)

توضیحات میانه (T)

ابزار میانه (T) ابزاری تزیینی برای پوشاندن میانه فضاهای فاصله افتاده مورد استفاده قرار می گیرد. همه ابزارهای میانه (T)پلی فریم سپاهان در طول 3 متر و در انواع رنگ ها تولید می شود. برای مشاهده انواع رنگ های ابزار میانه (T) کلیک کنید.  

روکوب 4/5 سانت

توضیحات روکوب 4/5 سانت

ابزار روکوب ابزاری تزیینی برای پوشاندن میانه فضاهای فاصله افتاده مورد استفاده قرار می گیرد. همه ابزارهای پلی فریم سپاهان در طول 3 متر و در انواع رنگ ها تولید می شود. برای مشاهده انواع رنگ های ابزار روکوب کلیک کنید.

اطلاعات تماس

اصفهان - شهرک صنعتی بزرگ شرق - فاز دوم

تلفن : 03146412491

telegram.me/polyframesepahan

iso iqnet doq
تمامی حقوق این وبسایت متعلق به سایت پلی فریم سپاهان می باشد . ساخت سایت : عصر آسیا مجری سئو سایت در اصفهان