بزرگ ترین تولیدکننده قرنیز،دیوارپوش و ابزارآلات از جنس پلی استایرن

ابزارآلات (نبشی)

درمورد نبشی بیشتر بدانید

این ابزار تزیینی برای پوشاندن نبش ، کنج ، میانه و حد فاصل بین دیوار و سقف و… مورد استفاده قرار می گیرد.
همه این ابزار ها در طول 3 متر و در انواع رنگ ها تولید می شود.

انواع ابزار آلات:

1- نبشی 2×2
2- نبشی 3×3
3- نبشی 5×5
4- اسکوتی 2.5 cm
5- اسکوتی 4 cm
6- تمام کننده
7- تمام کننده گرده
8- تسمه
9- میانه (T)
10- روکوب 4/5 سانت

 

ابزار نبشی 2×2 ابزاری تزیینی برای پوشاندن نبشی های ستون و پنجره ها مورد استفاده قرار می گیرد. همه ابزارهای نبشی 2×2 پلی فریم سپاهان در طول 3 متر و در انواع رنگ ها تولید می شود. برای مشاهده انواع رنگ های ابزار نبشی 2×2 کلیک کنید.

 

ابزار نبشی 3×3 ابزاری تزیینی برای پوشاندن نبشی های ستون و پنجره مورد استفاده قرار می گیرد. همه ابزارهای نبشی 3×3 پلی فریم سپاهان در طول 3 متر و در انواع رنگ ها تولید می شود. برای مشاهده انواع رنگ های ابزار نبشی 3×3 کلیک کنید.

 

ابزار نبشی 5×5 ابزاری تزیینی برای پوشاندن نبشی های ستون و پنجره ها مورد استفاده قرار می گیرد. همه ابزارهای نبشی 5×5 پلی فریم سپاهان در طول 3 متر و در انواع رنگ ها تولید می شود. برای مشاهده انواع رنگ های ابزار نبشی 5×5 کلیک کنید

 

ابزار اسکوتی 2.5cm ابزاری تزیینی برای پوشاندن کنج دیوار و حد فاصل بین دیوار و سقف  مورد استفاده قرار می گیرد. همه ابزارهای اسکوتی 2.5cm پلی فریم سپاهان در طول 3 متر و در انواع رنگ ها تولید می شود. برای مشاهده انواع رنگ های ابزار اسکوتی 2.5cm کلیک کنید.


ابزار اسکوتی 4cm ابزاری تزیینی برای پوشاندن کنج دیوار و حد فاصل بین دیوار و سقف مورد استفاده قرار می گیرد. همه ابزارهای اسکوتی 4cm پلی فریم سپاهان در طول 3 متر و در انواع رنگ ها تولید می شود. برای مشاهده انواع رنگ های ابزار اسکوتی 4cm کلیک کنید.


ابزار تمام کننده ابزاری تزیینی برای تمام کننده ی در و پنجره و در پایان کار دیوارپوش ها مورد استفاده قرار می گیرد. همه ابزارهای تمام کننده پلی فریم سپاهان در طول 3 متر و در انواع رنگ ها تولید می شود. برای مشاهده انواع رنگ های ابزار تمام کننده کلیک کنید.


ابزار تمام کننده گُرده ابزاری تزیینی برای تمام کننده ی در و پنجره و در پایان کار دیوارپوش ها مورد استفاده قرار می گیرد. همه ابزارهای تمام کننده گُرده پلی فریم سپاهان در طول 3 متر و در انواع رنگ ها تولید می شود. برای مشاهده انواع رنگ های ابزار تمام کننده گُرده کلیک کنید.

ابزار تسمه ابزاری تزیینی برای پوشاندن حد فاصل بین دیوارپوش های اجرایی مورد استفاده قرار می گیرد. همه ابزارهای تسمه پلی فریم سپاهان در طول 3 متر و در انواع رنگ ها تولید می شود. برای مشاهده انواع رنگ های ابزار تسمه کلیک کنید.


ابزار میانه (T) ابزاری تزیینی برای پوشاندن میانه فضاهای فاصله افتاده مورد استفاده قرار می گیرد. همه ابزارهای میانه (T)پلی فریم سپاهان در طول 3 متر و در انواع رنگ ها تولید می شود. برای مشاهده انواع رنگ های ابزار میانه (T) کلیک کنید.

پیمایش به بالا